Nowa ordynacja podatkowa – co powinieneś o niej wiedzieć i jakie zmiany Cię czekają?

Nowa ordynacja podatkowa wchodząca w życie od 2019 roku ma na celu zbudowanie nowego systemu podatkowego. Dotychczas obowiązująca ustawa to akt z 1997 roku. Ciągłe nowelizacje tego dokumentu świadczyły o złym dostosowaniu go do obecnych realiów rynkowych. Nowe przepisy mają działać w sytuacjach wątpliwych na korzyść podatnika. Zobacz, jakie zmiany Cię czekają.

Wznowienie terminu na złożenie deklaracji CIT, PIT czy VAT

Zmianom ulega zasada, według której nie można wznowić terminów materialnoprawnych ustalonych przepisami ustaw podatkowych. Nowa ordynacja podatkowa ma umożliwić przywrócenie terminów podatkowych. Podatnik będzie musiał wykazać, że niezłożenie odpowiedniego zeznania w wyznaczonym czasie nie nastąpiło z jego winy. Czynność ta będzie musiała zostać dopełniona w najbliższym możliwym czasie.

Umorzenie postępowania przy niewielkich zaległościach podatkowych

Kolejna zmiana w przepisach prawa podatkowego daje możliwość umorzenia podatku z urzędu w sytuacji, gdy kwota zaległości nie przekracza wartości 50 złotych. Nowa ordynacja podatkowa zakłada, że w takich sytuacjach organ podatkowy nie będzie wszczynał postępowania. Postępowania w toku będą umarzane. Regulacja ta ma obowiązywać w przypadku zaległości poniżej 50 zł w zakresie:

 • zaniżenia podatku,
 • zawyżenia nadpłaty,
 • zwrotu podatku,
 • podatku,
 • straty za okres rozliczeniowy,
 • nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę

W prawie podatkowym zakłada się też nowe sytuacje, dla których odsetki za opóźnienie w uregulowaniu należności nie będą naliczane. Będzie to dotyczyć m.in. zaległości:

 • których wysokość nie przekroczy sumy 10 złotych,
 • związanych z błędami w zeznaniu rocznym lub pomyłkami rachunkowymi, jeśli PIT został dostarczony do urzędu skarbowego w formie elektronicznej,
 • dotyczących sytuacji zawieszenia postępowania z urzędu, licząc od dnia wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu do dnia doręczenia podatnikowi postanowienia o wznowieniu,
 • za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu I instancji,
 • dotyczących otrzymania odwołania przez podatnika za okres od kolejnego dnia po upływie 14-dniowego terminu do momentu otrzymania przez organ odwoławczy odwołania,
 • za okres zabezpieczenia – od zabezpieczonej kwoty zobowiązania (jeśli środki pieniężne ze środków zabezpieczonych lub kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy lub praw zaliczono na poczet zaległości podatkowych).

Szybsza korekta deklaracji podatkowych

Nowa ordynacja podatkowa ma umożliwić szybsze dokonanie korekty deklaracji w przypadku rocznego rozliczenia. Od 2019 roku podatnik będzie miał możliwość płynniejszego skorygowania zeznania podatkowego. Wszystko za sprawą zobowiązania organów podatkowych do powiadomienia podatnika o możliwości wglądu do materiału, zgromadzonego podczas postępowania. Dzięki temu podatnik nie będzie musiał już czekać na decyzję urzędu przed możliwością dokonania korekty PIT.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *