Nowość w polskim prawie podatkowym. Ulga podatkowa za 2019

Podatników, którzy planują ocieplanie domu na pewno ucieszy ulga podatkowa dotycząca termomodernizacji budynku, którą wkrótce będzie można odliczyć od dochodu. Komu przysługuje to obniżenie lub odliczenie podatku? Co jeszcze musisz wiedzieć o ulgach podatkowych? Sprawdź, która z nich Ci przysługuje.

Ulga podatkowa od użytkowania internetu – komu i kiedy przysługuje?

Warto wiedzieć, czym właściwie jest ulga podatkowa i którym podatnikom przysługuje. Zgodnie z polskim prawem podatkowym ulga podatkowa to zwolnienie, odliczenie, zmniejszenie lub obniżka prowadząca do obniżenia podstawy opodatkowania, lub wysokości kwoty podatku. Prawo to przysługuje tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub osobom legalnie zatrudnionym na etat.

Ulga podatkowa na internet bierze pod uwagę wydatki poniesione z tytułu używania internetu, a jej maksymalne roczne odliczenie może wynieść 760 złotych. Co istotne, dotyczy ona podatników rozliczających się na formularzach PIT-36 i PIT-37. Ważną informacją jest też fakt, że ulgę podatkową na internet można odliczyć jedynie dwa razy i to w latach podatkowych następujących po sobie. Rozlicza się ją za pomocą załącznika PIT-O dołączonego do PIT-u. Na nim wykazuje się udokumentowane wydatki związane z używaniem internetu.

Ulga podatkowa prorodzinna – którym podatnikom przysługuje?

Jest to rodzaj ulgi, który przysługuje opiekunom i rodzicom za każdy miesiąc sprawowania opieki rodzicielskiej nad dzieckiem. Dotyczy ona podatników rozliczających się za pomocą formularza PIT-36 lub PIT-37. Ulga podatkowa prorodzinna nie przysługuje podatnikom rozliczającym się według stawki zryczałtowanej i opodatkowanej podatkiem liniowym, ani tym, którzy rozliczają się według karty podatkowej.

Kto może skorzystać z tej ulgi? Ulga podatkowa prorodzinna przysługuje osobom, które:

  • wykonywały władzę rodzicielską,
  • pełniły funkcję rodziny zastępczej,
  • pełniły funkcję opiekuna prawnego, pod warunkiem, że dziecko mieszkało z nimi.

Ulga podatkowa prorodzinna jest rozwiązaniem dla rodziców, którzy sprawowali opiekę nad:

  • dzieckiem, które nie osiągnęło jeszcze statusu pełnoletniego, czyli nie skończyło 18 roku życia,
  • dzieckiem niepełnosprawnym otrzymującym rentę socjalną albo dodatek pielęgnacyjny,
  • dzieckiem do 25 roku życia, które kontynuuje naukę, a jego dochód nie przekracza 3098 zł w skali roku.

Polska ulga podatkowa prorodzinna wynosi aktualnie 92,67 zł miesięcznie na dziecko, pod warunkiem, że przychody rodziców czy opiekunów będących małżeństwem nie przekraczają 112 tys. zł w danym roku podatkowym.

Chcesz skorzystać z ulgi podatkowej od darowizny? Zobacz, jakie są zasady

Polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość skorzystania z odliczenia darowizny. Ulga podatkowa od darowizny bierze pod uwagę 3 rodzaje darowizn:

  1. Oddanie krwi – aby skorzystać z tej ulgi, trzeba udokumentować wizytę w centrum krwiodawstwa potwierdzeniem wystawionym przez placówkę. Musi się na nim znajdować informacja o ilości oddanej krwi. Osoby, które oddają krew więcej niż raz w roku, muszą pamiętać, aby każdorazowo pobierać takie potwierdzenie, ponieważ darowizny sumują się i są wspólnie rozliczane w zeznaniu rocznym.
  2. Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego – ustawa o działalności pożytku publicznego ustala, którym organizacjom można przekazać datek podlegający uldze. Naliczenie ulgi może nastąpić tylko wtedy, kiedy darowizna zostanie odpowiednio udokumentowana. Potwierdzenie przekazania datku musi zawierać informację o tym, kto odebrał darowiznę, jaka była jej wartość, kiedy została przekazana i potwierdzenie odebrania darowizny.
  3. Darowizna na rzecz kościoła – uldze podatkowej podlegają udokumentowane darowizny. Dokument przekazania powinien zawierać informację o tym, kto przyjął darowiznę, jaka była jej wartość, kiedy została przekazana i potwierdzenie jej przyjęcia.

Nowa ulga podatkowa za 2019 – jakie są zasady i czego dotyczy?

Polskie prawo przewiduje, że za niedługo w życie wejdzie ulga podatkowa od kosztów poniesionych przez podatnika na rzecz efektywnej termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Prawo to przysługuje tylko podatnikom, którzy są właścicielami budynku podlegającego termomodernizacji. Kolejną ważną kwestią jest sposób rozliczania – mogą z niej skorzystać osoby, które rozliczają się zgodnie ze skalą 19% lub te, które płacą podatek ryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalna wartość nowej ulgi podatkowej może wynieść 53 tysiące złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *