Rozliczasz PIT? Zobacz, jakie ulgi podatkowe Ci przysługują

Osoby rozliczające się za pomocą PIT mogą postarać się o zmniejszenie wysokości swojego podatku. Wszystko to za sprawą wielu ulg podatkowych, które są dostępne dla podatników. Prawo podatkowe przewiduje szereg odliczeń i zwolnień w ramach poszczególnych kosztów. Dowiedz się, jakie ulgi podatkowe mogą Ci przysługiwać.

Ulgi podatkowe – w jaki sposób możesz je rozliczyć?

Najważniejszym aspektem w przypadku rozliczania ulg są dowody wpłat. To właśnie one potwierdzają prawo do skorzystania z danej ulgi. Możesz zostać o nie poproszony w razie kontroli urzędu skarbowego. Ważne, aby na dokumentach były widoczne Twoje dane identyfikacyjne, dane odbiorcy, jak i tytuły wpłat wraz z kwotami poniesionych przez Ciebie wydatków.

Warto pamiętać o tym, że ulgi podatkowe mogą pomniejszyć kwotę odprowadzanego podatku do fiskusa. Wystarczy wypełnić załącznik PIT-O i dołączyć go do zeznania rocznego, które składasz do wybranego organu skarbowego.

Jakie ulgi przy wybranych deklaracjach podatkowych?

Jeśli rozliczasz się z fiskusem przy pomocy formularza PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 to masz prawo do odliczenia kilku ulg podatkowych m.in.:

  • internetowej,
  • remontowej,
  • prorodzinnej,
  • na leki,
  • rehabilitacyjnej,
  • dotyczącej składek ZUS na ubezpieczenie społeczne,
  • z tytułu darowizn.

Ulgi podatkowe muszą zostać wykazane na załączniku PIT-O, który informuje o odliczeniach od dochodu i podatku.

Wydatki związane z rehabilitacją

Ulga podatkowa związana z rehabilitacją może zostać przez Ciebie wykorzystana, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub opiekunem takiej osoby. Musisz pamiętać o tym, że odliczeniu podlegają koszty przeznaczone na ułatwienie wykonywania codziennych czynności, jak i wydatki związane z rehabilitacją. Opłaty finansowane przez ZUS nie mogą być brane pod uwagę w kontekście odliczenia od podatku.

Koszty związane z użytkowaniem internetu

Ulgi podatkowe mogą objąć też koszty użytkowania internetu. Jest to ulga szczególnego rodzaju. Możesz z niej skorzystać wyłącznie dwukrotnie przez dwa następujące po sobie okresy podatkowe. Pamiętaj, że dotyczy to tylko kosztów związanych z dostępem do sieci prywatnej. Jeśli wykorzystujesz internet w działalności gospodarczej, to nie obowiązuje Cię prawo do otrzymania stosownego odliczenia. Maksymalna wartość ulgi to 760 zł rocznie.

Ulga na dzieci

Jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych ulg przez podatników. Jeśli jesteś rodzicem małoletniego dziecka bądź pełnisz funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to możesz odliczyć ulgę prorodzinną. Dotyczy to też rodziców dziecka uczącego się lub studiującego w Polsce czy za granicą do 25 roku życia, pod warunkiem, że nie przekroczyło ono ustalonej granicy rocznych dochodów (3089 zł).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *