Rozliczenie PIT – jakie ulgi przysługują polskim podatnikom?

Jest wielu podatników w Polsce, którzy mogą płacić niższą kwotę podatku. Czy zaliczasz się do nich? Przeczytaj, jakie masz możliwości odliczeń od podatku, przychodu i dochodu. Zanim zaczniesz wypełniać rozliczenie PIT, sprawdź, czy spełniasz wymogi uprawniające Cię do skorzystania z obniżenia sumy podatku.

Ulga rehabilitacyjna – komu przysługuje

Ten rodzaj odliczenia dotyczy nie tylko osób chorych i niepełnosprawnych, ale także tych, którzy ponoszą koszty z tytułu utrzymania tej grupy ludzi. W których przypadkach osoby te mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, wypełniając rozliczenie PIT?

Odliczenie ulgi może być związane z:

 • używaniem osobowego samochodu na potrzeby niepełnosprawnych,
 • ponoszeniem kosztów za usługi tłumacza języka migowego,
 • kosztami utrzymania psa asystującego,
 • opłatami za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych,
 • kosztami wyposażenia i przystosowania mieszkania,
 • kupnem wydawnictw i materiałów o charakterze szkoleniowym,
 • wydatkami na naprawę i kupno urządzeń technicznych i sprzętów,
 • wydatkami na leki,
 • płaceniem za usługi przewodnika osoby niepełnosprawnej,
 • dostosowaniem pojazdów mechanicznych do potrzeb, jakie mają niepełnosprawni,
 • wydatkami na opiekę pielęgniarską,
 • kosztami obozów i kolonii,
 • kosztami z tytułu pobytu na leczeniu oraz za przeprowadzone zabiegi rehabilitacyjne,
 • kosztami przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • kosztami przejazdów środkami transportu publicznego.

Jeśli wydajesz pieniądze na te cele, wypełniając rozliczenie PIT, nie zapomnij podać tych informacji w odpowiednich rubrykach, by móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej

Rozliczenie PIT – ulgi, z jakich jeszcze możesz skorzystać

Polskie ulgi przysługują także z tytułu:

 • wydatków na nowe technologie,
 • wydatków na spłatę odsetek od kredytów,
 • działalności badawczo-rozwojowej,
 • odliczania poniesionych strat,
 • kosztów za korzystanie z internetu,
 • składek ubezpieczeniowych na ubezpieczenia społeczne krajowe i zagraniczne,
 • wpłat na IKZE.

Ulga od darowizny – komu przysługuje?

Wypełniając rozliczenie PIT, możesz skorzystać z tego rodzaju odliczenia, jeśli przekazałeś darowiznę na rzecz:

 • działalności charytatywno-opiekuńczej kościelnych osób prywatnych,
 • krwiodawstwa,
 • kultu religijnego,
 • działalności pożytku publicznego.

Ulga od darowizny odliczana jest od przychodu i dochodu. Każda darowizna musi zostać odpowiednio udokumentowana, czyli należy posiadać dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz jej wartość (w przypadku krwi – ile krwi zostało oddane). Potwierdzenia te należy zabierać przez cały rok podatkowy, ponieważ darowizny się sumują.

Rozliczenie PIT i ulga od podatku

Odliczenia te są bardzo popularne wśród podatników. Ulgi od podatku to osobna grupa ulg, z których można skorzystać, wypełniając rozliczenie PIT. Zaliczają się do nich:

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne – zagraniczne i krajowe,
 • ulgi na dzieci (dla rodziców i opiekunów prawnych np. rodzin zastępczych),
 • ulgi na powrót.

Wszystkie informacje na temat korzystania z ulg znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów. Zajrzyj tam i dowiedz się jakie ulgi Ci przysługują, dzięki nim możesz zapłacić niższą kwotę podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *