Rozliczenie ulg w rocznych deklaracjach podatkowych – załącznik PIT 0

Zbliżający się czas na składanie deklaracji podatkowych to intensywny moment dla każdego podatnika. Załącznik PIT 0 należy dołączyć do rocznego zeznania PIT. Dotyczy to osób odliczających ulgi od podatku i dochodu. Dowiedz się, kto musi wypełnić załącznik PIT 0 i w jakiej formie powinien zostać dostarczony do organów skarbowych.

Ulgi odliczone od podatku i dochodu – załącznik PIT 0

Roczne zeznanie podatkowe to nie tylko obowiązek wykazania dochodów. Podczas jego uzupełniania możesz wykazać poniesione wydatki w ubiegłym roku podatkowym, które mogą zostać Ci zwrócone (w części bądź całości). Formularz, który może Ci to umożliwić to załącznik PIT 0.

Załącznik PIT 0 może Cię obowiązywać, jeśli rozliczasz się poprzez formularze: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Masz możliwość skorzystania z dwóch rodzajów ulg: odliczonych od dochodu i odliczonych od podatku.

Ulgi odliczone od dochodu to:

  • ulga z tytułu wpłat na IKZE,
  • ulga internetowa,
  • ulga rehabilitacyjna,
  • wydatki na nabycie nowych technologii,
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
  • darowizny.

Z kolei ulgi odliczone od podatku to:

  • ulga na wyszkolenie uczniów,
  • ulga prorodzinna (czyli ulga na dziecko),
  • ulga abolicyjna,
  • ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Pamiętaj, że załącznik PIT 0 nie jest przeznaczony do odliczania ZUS, składek zdrowotnych czy kosztów uzyskania przychodu. Dane dotyczące tego rodzaju odliczeń powinny zostać zawarte na poszczególnych deklaracjach.

Załącznik PIT 0 – sposoby na jego złożenie

Załącznik PIT 0 należy składać wraz z drukiem PIT. Nie jest to samodzielna deklaracja podatkowa, co oznacza, że sama nie wywoła żadnych skutków. W przypadku dołączenia PIT 0 do rocznego zeznania należy wskazać ilość załączonych formularzy.

Dokument ten należy złożyć w dowolnej formie np. przez internet, dostarczyć go osobiście lub wysłać listownie. Pamiętaj, że musisz zachować dokumenty, które potwierdzają prawo do poszczególnych ulg. Nie musisz dołączać ich wraz z PIT 0. Wystarczy, że będziesz przechowywał je do momentu przedawnienia na wypadek kontroli organów skarbowych.

Wspólne rozliczenie małżonków – załącznik PIT 0

Nie wiesz, jak rozliczyć ulgi od podatku i dochodu w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem? W tym przypadku musisz skorzystać wyłącznie z jednego załącznika PIT 0. Może się to zmienić w przypadku przekazania kilku darowizn. Właśnie wtedy dane nie zmieszczą się na jednym druku i będziesz zmuszony do użycia kolejnego. Nowy dokument musi zostać oznaczony kolejnym numerem.

Pamiętaj o tym, że rozliczając się odrębnie ze swoim małżonkiem, powinniście złożyć dwa załączniki PIT 0 i dołączyć je do swoich deklaracji podatkowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *