Zmiany w odliczeniach dla twórców. Sprawdź, czy to Cię dotyczy.

Nowy rok podatkowy przyniósł za sobą wiele zmian dla twórców. Dotyczą one odliczenia od podatku z tytułu praw autorskich. Wszystko to za sprawą nowelizacji ustawy o PIT. Znajdują się w niej informacje o ograniczeniach rodzajów działalności uprawnionych do otrzymania 50% kosztów autorskich. Dowiedz się, czy nowe przepisy Cię dotyczą.

Zawody objęte odliczeniem 50% kosztów przychodu

Ustawodawca przyznał prawo do odliczenia wyższych kosztów twórcom, którzy ponoszą znaczne wydatki przy tworzeniu dzieł objętych prawami autorskimi. Zgodnie z nowelizacją, katalog działalności twórczej wyklucza wiele zawodów, które dotychczas miały prawo do ulg. Odliczenia od podatku w wysokości 50% mogą zostać zastosowane, gdy przychody pochodzą wyłącznie z następujących działalności:

  • naukowo-dydaktycznej lub badawczo-rozwojowej,
  • publicystycznej,
  • produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów dźwięku i obrazu, kaskaderów i montażystów,
  • twórczej, w zakresie architektury (wnętrz i krajobrazu), urbanistyki, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, programów komputerowych, choreografii, sztuki ludowe, dziennikarstwa, lutnictwa artystycznego, twórczości audiowizualnej i literatury pięknej,
  • artystycznej w dziedzinach sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii, sztuki tanecznej i cyrkowej, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii i dyrygentury.

Kto zastosuje mniejsze odliczenia od podatku?

Niestety nowe zmiany nie są korzystne dla wielu twórców. Osoby wykonujące zawody, które nie zostały wpisane do powyższego katalogu, nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku w wysokości 50%. W tym wypadku dotyczy ich odliczenie o wartości 20% w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace jest to rozliczenie ryczałtowe w wysokości 111,25 zł.

Osoby pracujące w obszarach usług obejmujących grafikę komputerową, tłumaczenia, coaching czy copywriting nie będą mogły skorzystać z kosztów podwyższonych tak jak niektórzy przedstawiciele wolnych zawodów.

Warto wspomnieć też o szeregu wątpliwości w interpretacji nowej ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Organy podatkowe będą mogły kwestionować zastosowane preferencyjne koszty przez poszczególnych podatników. Możliwość interpretacji przepisów prawa w praktyce umożliwia rozpatrywanie każdego z przypadków poprzez indywidualne orzeczenia. Jednoznaczne stwierdzenie tego czy odliczenia od podatku mogą wynosić 50%, będzie trudne do określenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *