Kto może korzystać z podatku liniowego? Zobacz, jak wypełnić PIT-36L.

Obowiązkiem każdego podatnika jest złożenie deklaracji podatkowej do końca kwietnia każdego roku. Zeznanie wypełniają wszyscy, bez względu na wysokość i źródło przychodów z poprzedniego roku. Z podatku liniowego mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Wtedy do urzędu skarbowego należy złożyć PIT-36L. Jak go wypełnić i kiedy jest to opłacalne?

 

Kiedy złożyć PIT-36L?

Dochody z zasady są opodatkowane według skali podatkowej – według zasad ogólnych. Jeżeli podatnik chciałby rozliczać się na podstawie podatku liniowego, musi samodzielnie wybrać tę formę i zadeklarować chęć rozliczania się w ten sposób. Powinien to zrobić do 20 stycznia, składając pisemne oświadczenie, że wybiera taką formę rozliczania z urzędem skarbowym. W przypadku założenia nowej działalności, może zgłosić taką chęć we wniosku CEIDG-1.

Trzeba przy tym wiedzieć, że zeznania PIT-36L nie mogą składać wszyscy podatnicy. Nie wypełnią go przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy uzyskują przychody:

  • w związku ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy lub
  • w związku ze świadczeniem usług na rzecz obecnego pracodawcy.

Świadczone usługi, o których mowa, muszą być wykonywane osobiście lub przez wspólnika w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

 

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy, w przeciwieństwie do skali podatkowej, oznacza stosowanie jednolitej stawki podatku, bez względu na wysokość dochodów. Jest to 19-procentowy podatek stosowany do kwot różnego rzędu, bez względu na to, czy będzie to 100 czy 10000 złotych. Wynika z tego, że wybór podatku liniowego, a co za tym idzie – deklaracji PIT-36L – jest najbardziej opłacalny dla osób posiadających wysokie roczne przychody.

Ważną informacją dla osób rozważających rozliczanie się na zeznaniu PIT-36L jest fakt, że wybór tej deklaracji ogranicza możliwość podatnika do odliczania wielu rodzajów ulg. Na zeznaniu można odliczyć wyłącznie:

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na ZUS,
  • ulgi na IKZE,
  • ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Osoby składające PIT-36L nie mogą również łączyć kilku źródeł dochodu na jednej deklaracji. Jeżeli prowadzisz własną działalność i pracujesz na umowie o pracę, wtedy oprócz druku PIT-36L powinieneś złożyć we właściwym urzędzie pismo PIT-37.

 

Najszybsza droga do złożenia PIT-36L

Przepisy zakładają kilka możliwości złożenia wypełnionego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. PIT można wydrukować i wypisać ręcznie, a następnie dostarczyć do urzędu listem poleconym lub osobiście. Coraz większa liczba podatników wysyła zeznania, w tym również PIT-36L, za pośrednictwem internetu. Za największe zalety tego rozwiązania wskazują nieskomplikowany proces wypełniania dokumentu i oszczędność czasu.

Do wypełnienia PIT-36L online podatnik potrzebuje jedynie podstawowych danych osobowych oraz kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli to pierwszy PIT podatnika, w odpowiednim oknie wystarczy wpisać „0”. Program wskazuje, które pola należy uzupełnić i sam dokonuje obliczeń. Następnie sprawdza poprawność wypełnienia deklaracji, dając podatnikowi pewność, ze PIT został złożony bez błędów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *