Rozliczenie PIT Ukraińców. Jak rozliczają się nierezydenci?

Z roku na rok zwiększa się liczba obcokrajowców podejmujących pracę w Polsce. Dużą część z nich stanowią obywatele Ukrainy, których na początku 2018 roku przebywało w kraju niemal 150 tysięcy, z czego ponad 2/3 osób – na podstawie zgody na pobyt czasowy. Istotną kwestią jest rozliczenie PIT Ukraińców. Jakie wybrać zeznanie podatkowe przy zatrudnieniu obcokrajowców?

 

Pozwolenie na pracę – obowiązkowe?

Z zasady każdy obywatel Ukrainy, który przyjeżdża do Polski w celu zarobkowym, ma obowiązek posiadania pozwolenia o pracę, wydawane przez wojewodę. Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach nie będzie ono niezbędne do podjęcia czynności zarobkowych. Bez pozwolenia mogą pracować osoby, które:

  • są obywatelami Ukrainy (lub Białorusi, Gruzji, Rosji, Armenii lub Mołdawii),
  • pracują na terenie Polski przez co najmniej 6 miesięcy – przy czym musi to być okres następujących po sobie 12 miesięcy,
  • zarejestrują wniosek deklarujący zamiar podjęcia pracy w urzędzie pracy właściwym dla miejsca, w którym mieszkają lub przebywają.

Spełnienie tych trzech warunków zwalnia daną osobę z obowiązku posiadania pozwolenia o pracę.

 

Rezydenci a nierezydenci podatkowi

Istotna jest też kwestia rezydencji podatkowej. Podatnik, który jest polskim rezydentem podatkowym, musi rozliczać się z polskim urzędem skarbowym ze wszystkich uzyskanych w danym roku przychodów, również tych uzyskanych za granicą państwa. Jakie warunki trzeba spełnić, aby być polskim rezydentem podatkowym?

  • przebywać na terenie Polski co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym i/lub
  • posiadać w Polsce źródło interesów prywatnych lub gospodarczych.

Spełniając co najmniej jedno z tych wymagań, również obywatel innego kraju staje się polskim rezydentem podatkowym i powinien złożyć PIT w urzędzie skarbowym w Polsce.

 

Nierezydenci: rozliczenie PIT Ukraińców

W jaki sposób wykonać rozliczenie PIT Ukraińców – nierezydentów? Takie osoby, pracując w Polsce, rozliczają się jedynie z przychodów, które uzyskały na terenie tego kraju. Opodatkowaniu podlegają dochody pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie RP, działalności wykonywanej osobiście, położonej na terenie RP nieruchomości, a także na podstawie: stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.

Wówczas rozliczenie PIT Ukraińców odbywa się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Pracownik powinien złożyć zeznanie PIT-37 do końca kwietnia roku następującego po tym, w którym uzyskał dochód.

Rozliczenie PIT Ukraińców a działalność wykonywana osobiście

W inny sposób wygląda rozliczenie PIT Ukraińców, którzy w Polsce osobiście wykonują działalność, przy czym nie prowadzą działalności gospodarczej. Wtedy nierezydent podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość takiego opodatkowania wynosi 20%.

W takim przypadku obywatel Ukrainy nie ma obowiązku do składania zeznania podatkowego. Może to jednak zrobić, jeśli np. umożliwi to odliczenie ulg. Natomiast rozliczenie PIT Ukraińców leży wówczas po stronie pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *