Koszty autorskie uzyskania przychodu inaczej rozliczane od 2018. Sprawdź, czy odliczysz 50% kosztów

Nowelizacja ustawy o PIT weszła w życie w styczniu 2018. Uderza w dużą grupę twórców, którzy do tej pory mogli koszty autorskie w wysokości 50%. Wprowadzone zmiany pozostawiają wątpliwości i szerokie pole do interpretacji, czy daną profesję obejmują konkretne zniżki. Jeśli nie jesteś pewny, co wpisać w zeznaniu rocznym, zobacz, czy znajdujesz się na preferowanej liście.

 

Kogo obejmują koszty autorskie uzyskania przychodu?

Każdy przejaw działalności twórczej, który posiada indywidualny charakter, jest nazwany przedmiotem prawa autorskiego. Przeznaczenie i wartość dzieła jest w tym przypadku bez znaczenia. Nowelizacja ustawy w dużym stopniu zawęziła listę profesji, które mogą rozliczać koszty autorskie z 50-procentową stawką.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, 50% koszty autorskie z uzyskania przychodu może rozliczyć każdy twórca dzieła, jeżeli:

  • korzysta z praw autorskich lub praw pokrewnych bądź rozporządza tymi prawami,
  • uzyskał zapłatę za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, zdobniczego, przemysłowego lub znaku przemysłowego,
  • otrzymał opłatę licencyjną za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, zdobniczego lub przemysłowego w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.

 

Zawężona lista działalności z 50% kosztami przychodów

Nowelizacja ustawy o PIT zmienia limit rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów. Korzyść odnoszą twórcy – od stycznia 2018 mogą rozliczyć, nie tak jak do tej pory, maksymalnie kwotę 42,784 zł, ale aż 85,528 zł. Ta wartość stanowi górną granicę pierwszego podziału skali podatkowej.

Kto po zmianach odliczy 50% koszty autorskie? Według nowelizacji zrobi to każdy twórca od przychodów, które uzyskuje z działalności:

  • twórczej – w tym: w zakresie architektury, architektury wnętrz i krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, fotografiki, muzyki, sztuk plastycznych, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, artystycznego lutnictwa, sztuki ludowej i dziennikarstwa,
  • naukowo dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej,
  • artystycznej – w dziedzinie sztuki estradowej i aktorskiej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej, w dziedzinach wokalistyki, dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, scenografii i kostiumografii,
  • produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów dźwięku i obrazu, montażystów i kaskaderów.

Warto wspomnieć, że koszty autorskie nadal mogą być rozliczane nie tylko z prowadzenia własnej działalności. Rozliczą je też osoby zatrudnione na umowę o pracę.

 

Rozliczamy koszty autorskie na PIT

W jaki sposób rozliczyć koszty autorskie z uzyskanego przychodu? Podatnicy mają do wybory druk PIT-36 (jeśli prowadzą własną działalność) i PIT-37 (w przypadku rozliczenia z umowy o pracę). Forma wypełnienia druku zależy już od preferencji twórcy.

Może wypełnić deklarację ręcznie i zanieść lub wysłać ją pocztą do właściwego dla niego urzędu skarbowego. Jeśli chce zyskać na czasie, może skorzystać też z e-deklaracji, czyli wypełnienia PIT przez internet. W takim przypadku system wskaże mu pola niezbędne do wypełnienia i samodzielnie wyśle zeznanie elektronicznie do urzędu. Po jego zatwierdzeniu podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które zagwarantuje, że pismo dotarło we właściwe miejsce na czas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *