Rozlicz PIT-28 bez wychodzenia z domu

Koniec stycznia to termin, w którym kończy się czas na składanie deklaracji PIT-28. Takie zeznanie wypełniają podatnicy, którzy wybrali rozliczanie się na zasadzie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych. Przed złożeniem zeznania trzeba spełnić jednak pewne warunki. Podpowiadamy, czego dotyczą i jak samodzielnie wypełnić PIT-28.

 

Kto wybierze PIT-28?

Do złożenia deklaracji PIT-28 są zobowiązane te osoby, których przychody w poprzednim roku były opodatkowane na zasadzie zryczałtowanego podatku. Na tej podstawie mogą rozliczyć się z przychodów ewidencjonowanych, które dotyczą:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtowo,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej posiadającej formę spółki cywilnej osób fizycznych bądź spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo,
  • umów najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

Podatnik ma możliwość złożenia w urzędzie skarbowym PIT-28 tylko wtedy, gdy wcześniej zgłosił w nim chęć rozliczania się na takiej zasadzie. Odpowiedni dokument należy dostarczyć do:

  • 20 stycznia roku, z którego będzie się rozliczał,
  • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy dochód – w przypadku przychodu z tytułu wynajmu,
  • dnia poprzedzającego dzień założenia nowej działalności – w przypadku założenia nowej działalności w danym roku.

Jeśli natomiast podatnik rozliczał się w poprzednim roku na druku PIT-28 i nie zgłosił chęci zmiany tej formy opodatkowania, w następnym roku nie musi dostarczać zawiadomienia do urzędu przed złożeniem zeznania podatkowego.

 

PIT-28 a odliczanie ulg

Jeśli wybierzesz rozliczanie się na zasadzie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych, musisz wziąć pod uwagę fakt, że na PIT-28 nie odliczysz części ulg. Tak stanie się z ulgą prorodzinną, której podatnicy nie mają możliwości zawrzeć w tej deklaracji rocznej. Podobnie będzie z rozliczeniem się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Uwaga, zeznania PIT-28 nie wypełnisz również wspólnie z małżonkiem. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim, którzy osiągają wspólne dochody z tytułu jednej działalności lub posiadania rzeczy, mimo wszystko muszą wypełnić dwie osobne deklaracje podatkowe i rozliczyć się niezależnie.

Warto też wiedzieć, kiedy nie można wypełnić druku PIT-28. Podatnicy prawo do ryczałtu mają przez cały rok podatkowy, jednak jeśli w następnym osiągną przychód wyższy niż równowartość 150.000 euro, stracą prawo do składania druku PIT-28.

 

PIT-28 najszybciej przez internet

W samodzielnym wypełnianiu druku PIT-28 najtrudniejsze może wydawać się ręczne obliczanie ryczałtu. Na szczęście podatnicy już od dawna nie muszą robić tego na własną rękę. Pomaga im program do wypełniania PIT-ów online, który wskazuje, które pola należy wypełnić i sam dokonuje obliczeń. Podatnik nie musi więc martwić się o niepoprawne obliczenia, o ile prawidłowo uzupełnił dane w druku.

Wypełnienie PIT-28 przez internet nie zajmuje więcej, niż 5 minut. Sam program jest intuicyjny, a przesyłanie danych – całkowicie bezpieczne. Po uzupełnieniu pisma, program przesyła je do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, a gdy przetwarzanie danych zostanie pomyślnie zakończone, podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Druk będzie dla niego potwierdzeniem złożenia zeznania w terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *