Jak przekazać 1% podatku na organizacje charytatywne?

Organizacje pożytku publicznego, nazywane OPP, to stowarzyszenia prowadzące działalność charytatywną, niosące pomoc dzieciom czy osobom starszym i weteranom. Aby zostać wpisane na listę OPP, muszą prowadzić działalność nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata. Każdy z podatników może wesprzeć jedną z nich raz do roku i przekazać na jej rzecz 1 procent podatku. Zobacz, jak możesz to zrobić.

 

Komu możesz przekazać swój 1% podatku?

Każdy, kto składa zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego, może uwzględnić w nim oddanie 1% podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Aby organizacja mogła być zaliczana do OPP, musi uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Takiej organizacji przysługuje również m.in. zwolnienie od podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób prawnych, a także od opłat skarbowych.

Co istotne, musi być to organizacja pozarządowa (z kilkoma wyjątkami – np. fundacje należące do partii politycznych) i prowadzić działalność przynajmniej przez dwa lata. Aby podatnik mógł przekazać swój 1 procent na daną organizację, musi ona znaleźć się w wykazie ustawowym najpóźniej w dniu 30 listopada w roku poprzedzającym składanie przez podatnika zeznania podatkowego.

 

Przekazanie 1% jest dobrowolne

Chociaż każdy z podatników ma taką możliwość, to przekazanie 1% podatku nie jest w żaden sposób obligatoryjne. Maksymalną wartością, jaką można zasilić konto organizacji, jest 1% podatku z poprzedniego roku podatkowego. Można jednak przekazać mniejszą kwotę – wystarczy wpisać ją w odpowiednim miejscu w zeznaniu.

Jeżeli podatnik składa w urzędzie skarbowym więcej niż jedną deklarację PIT, ma możliwość przekazania 1% w każdym z zeznań osobno – na rzecz innej organizacji.

 

1 procent podatku tylko z PIT na czas

Przekazanie 1% podatku wiąże się z kilkoma elementami, o które należy zadbać. Po pierwsze, jest to złożenie zeznania podatkowego w terminie. Nie dotyczy to jednak składania korekty deklaracji PIT, a jedynie samej deklaracji.

Istotne jest też zawarcie w zeznaniu dwóch informacji:

  1. Wielkości przekazywanej kwoty,
  2. Numeru organizacji zgodnego z wpisem do KRS

Dobrowolne jest natomiast zaznaczenie celu, na jaki podatnik chciałby przekazać środki. Jeśli tego nie zrobi, przekazanie 1% podatku będzie tak samo ważne.

Warto przy tym zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisywanych danych. Jeśli numer organizacji będzie błędny lub podana kwota przekroczy 1%, pieniądze nie zostaną przekazane na wybrany cel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *