Co trzeba zrobić z drukiem PIT-11?

W Polsce każdy podatnik, który rozlicza się za pomocą formularza PIT-36 lub PIT-37 dostaje wypełniony druk PIT-11. Umieszczone są w nim informacje niezbędne do uzupełnienia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Co zrobić z drukiem PIT-11 po jego otrzymaniu?

PIT-11 – co to za dokument?

Przychody, dochody oraz koszty uzyskania przychodu przez cały rok podatkowy – to właśnie informacje, jakie znajdują się w druku PIT-11. Formularz ten sporządza (wprowadza wszystkie niezbędne dane):

  • pracodawca,
  • zleceniodawca,

W formularzu PIT-11 zawarte są także dokładne kwoty dotyczące wysokości odprowadzonych składek np. pobranych przez ZUS. Znajduje się tam również informacja o wysokości zaliczek, jakie zostały pobrane na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ważną informacją jest fakt, że w tym formularzu płatnicy podają dochody opodatkowane według skali 18% lub 32%.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z polskim prawem formularz PIT-36 lub PIT-37 wypełniany na podstawie formularza PIT-11 należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku. Składanie zeznań podatkowych za cały rok podatkowy w urzędzie skarbowym to obowiązek. Przekroczenie terminu okresu rozliczeniowego lub niezłożenie zeznania podatkowego może się wiązać z karami finansowymi.

Informacje podane w PIT-11 – jak je wykorzystać?

Formularz przekazany podatnikowi przez płatnika zawiera dane niezbędne do wypełnienia zeznań PIT-36 lub PIT-37. Znajdują się tam kwoty przedstawiające wysokość przychodów, dochodów, składek i zaliczek. To właśnie te informacje z formularza PIT-11 podatnik musi wpisać do swojego zeznania rocznego.

Dokumenty te mają formę tabel z ponumerowanymi polami. Instrukcja papierowa dotycząca wypełniania PIT-u, którą można znaleźć w urzędzie skarbowym, informuje o tym, który numer z formularza PIT-11 (dane zawarte w tym polu) odpowiada informacjom wpisywanym w druku PIT-36 lub PIT-37. Zeznanie roczne należy wypełnić zgodnie z instrukcją.

W przypadku, gdy podatnik otrzymuje jeden formularz PIT-11, wypełnienie zeznania jest bardzo proste, natomiast gdy trzeba rozliczyć kilka PIT-ów, proces ten jest bardziej skomplikowany. Trzeba np. dokładnie sumować dochody uzyskane w całym roku podatkowym z kilku źródeł (firm, zleceń itp.). W przypadku posiadania kilku druków PIT-11 dotyczących jednego roku rozliczeniowego należy je rozliczyć na jednym zeznaniu podatkowym.

Jak łatwo skorzystać z informacji w druku PIT-11?

Zamiast korzystać z tradycyjnych rozliczeń papierowych, możesz pobrać z internetu program do wypełnienia PIT-ów. Programy i aplikacje tego typu pokazują użytkownikowi, gdzie należy wpisać różne dane (liczby, sumy, dane osobowe) z formularza PIT-11. W przypadku posiadania kilku druków do rozliczenia w jednym zeznaniu, program jest bardzo pomocny, ponieważ oszczędza czas, jaki trzeba poświęcić na czytanie papierowej instrukcji. Dodatkowo tak wypełnione zeznanie wysyła się przy pomocy jednego kliknięcia, siedząc przed komputerem. Po co tracić czas stojąc w urzędowej kolejce? Program do rozliczania PIT­-ów to najprostsza i najszybsza forma złożenia zeznania rocznego.

Jak długo przechowywać PIT-11?

Polscy podatnicy mają obowiązek wysyłania fiskusowi jedynie tych zeznań podatkowych PIT-36 lub PIT-37, które zostały uzupełnione na podstawie druku wysłanego przez płatnika np. pracodawcę. PIT-11 to dokument, który należy przechowywać w swoich dokumentach przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym był rozliczany. Później można go zniszczyć. Nie wysyła się go do urzędu.

PIT-11 za miniony rok podatkowy przydatny jest w sytuacji, gdy podatnik korzysta z opcji rozliczenia i złożenia zeznania rocznego przez internet. W celu weryfikacji osoby rozliczającej się elektronicznie, w systemie wpisuje się kwotę przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym – taka informacja znajduje się w druku PIT-11 z ubiegłego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *